Yhdityksen yleisiä tiedotuksia

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut ovat: Varsinainen jäsen 20 euroa, yhteisöjäsen 100 euroa. 

Palvelusuunnitelmasta

Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä.

Jokaisella vammaispalveluja tarvitsevalla tulee olla palvelusuunnitelma. Sosiaalityöntekijä laatii palvelusuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa kotikäyntinä.

Vammaispalveluja (henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, palveluasuminen jne.) haetaan erillisellä hakemuksella palvelusuunnitelmassa ilmenevän tarpeen pohjalta.

Kunnan on myönnettävä henkilökohtaista apua tarpeen mukaan päivittäisiin toimiin, opiskeluun ja työhön. Jokaiselle vammaiselle on myönnettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen.

Merkkipäivät

Jos haluat merkkipäiväsi IT-lehteen, ilmoita siitä 3 kk ennen Jaana Tolvaselle p. 044 0400 123 156 tai joeninva@gmail.com.